Home

SOCIALware in enkele cijfers :

7 000 geregistreerde VZWs,

250 000 producten verdeeld,

87 miljoen € bespaard door de VZWs,

in België en Luxemburg.

SOCIALware en quelques chiffres :

7 000 ASBL enregistrées,

250 000 produits distribués,

87 millions € économisés par les ASBL,

en Belgique et au Luxembourg.

Vanaf nu Office 365 beschikbaar via Microsoft voor in aanmerking komende organisaties.
Biedt u en uw personeel via het web overal toegang tot Office-toepassingen en documenten. 

Office 365 disponible auprès de Microsoft pour les organisations éligibles.
Vous fournit un accès web aux applications Office et à vos documents, où que vous soyez.   

Het SOCIALware project draagt bij om VZW's met een sociale doelstelling te helpen efficiënter te functioneren door ze toegang te verlenen aan donatie programma’s voor de meest gevraagde informaticaproducten. Voortaan zijn producten beschikbaar, die door Microsoft, Cisco, Symantec, SAP, FluidSurveys, Adobe en Bitdefender geschonken worden; binnenkort zullen er ook producten van andere leveranciers aan worden toegevoegd.

Le projet SOCIALware contribue à améliorer l’efficience des ASBL à vocation sociale en leur offrant un point d’accès unique aux programmes de donations de produits informatiques les plus demandés. Dès à présent une large gamme de produits donnés par Microsoft, Cisco, Symantec, SAP, FluidSurveys, Adobe et Bitdefender est disponible et des produits d’autres fournisseurs s’ajouteront bientôt.

De Acrobat Pro en Photoshop Elements and Premiere Elements donaties zijn opnieuw beschikbaar voor de organisaties die hiervoor in aanmerking komen. Adobe Creative Suite wordt niet meer aangeboden binnen het SOCIALware donatieprogramma maar we hopen later dit jaar enkele nieuwe Adobe cloud producten ter beschikking te stellen. We danken u voor uw geduld.

Les donations d'Acrobat Pro et Photoshop Elements and Premiere Elements sont à nouveau accessibles aux organisations éligibles. Adobe Creative Suite ne sera plus offert par le programme de donations SOCIALware mais nous espérons mettre certains nouveaux produits cloud d'Adobe à votre disposition plus tard cette année. Nous vous remercions de votre patience.

Dit project is uitgevoerd met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij. Ce projet est réalisé avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin et de la Loterie Nationale.
Op dit portaal kunt u zich als begunstigde registreren. Eens uw registratie bevestigd is kunt u producten bestellen. Sur ce portail vous pourrez vous enregistrer comme bénéficiaire et demander une donation, une fois votre enregistrement confirmé.
Voor alle vragen kunt U gerust contact opnemen met info@socialware.be. Pour toute question, veuillez nous contacter à info@socialware.be.

Verder gaan in het Nederlands

Continuer en français