Home

7 000 geregistreerde VZWs,

16 000 bestellingen,

300 000 producten verdeeld,

95 miljoen € bespaard door de VZWs,

in België en Luxemburg.

7 000 ASBL enregistrées,

16 000 commandes,

300 000 produits distribués,

95 millions € économisés par les ASBL,

en Belgique et au Luxembourg.

Office 365 is beschikbaar via Microsoft voor in aanmerking komende organisaties. O365 biedt u en uw personeel via het web overal toegang tot Office-toepassingen en documenten.

Ontdek CleverReach, de perfecte email marketing tool voor uw fondsenwerving campagnes, nieuwsbrieven, enz…

Office 365 est disponible auprès de Microsoft pour les organisations éligibles. O365 vous fournit un accès web aux applications Office et à vos documents, où que vous soyez.

Découvrez CleverReach, l'outil email marketing parfait pour vos campagnes de récolte de fonds, newsletters, etc…  

Het SOCIALware project ondersteunt VZW's met een sociale doelstelling door ze een uniek toegangspunt te verlenen tot donaties voor de meest gevraagde informaticaproducten.

Le projet SOCIALware contribue à améliorer l’efficience des ASBL à vocation sociale en leur offrant un point d’accès unique aux programmes de donations de produits informatiques les plus demandés.

Ons donatieaanbod omvat een uitgebreid gamma producten gedoneerd door Microsoft, Cisco, Symantec, SAP, Adobe en CleverReach. Wij trachten op regelmatige wijze ons aanbod uit te breiden met producten van andere leveranciers.

Une large gamme de produits donnés par Microsoft, Cisco, Symantec, SAP, Adobe et CleverReach est disponible. Nous nous efforçons en permanence d’étendre notre gamme avec des produits d’autres fournisseurs.

Dit project is uitgevoerd met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij.

Ce projet est réalisé avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin et de la Loterie Nationale.

Op dit portaal kunt u zich als begunstigde registreren. Eens uw registratie bevestigd is kunt u producten bestellen.

Sur ce portail vous pourrez vous enregistrer comme bénéficiaire et demander une donation, une fois votre enregistrement confirmé.

Voor alle vragen kunt U gerust contact opnemen met info@socialware.be. Pour toute question, veuillez nous contacter à info@socialware.be.

Verder gaan in het Nederlands

Continuer en français