Articles

Training: SOCIALware lanceert zijn eigen online opleidingen

In nauwe samenwerking met experten wensen we jullie aan de hand van webinars betere inzichten bieden in diverse onderwerpen.

Product update: Veritas

Veritas Backup Exec et Veritas System Recovery Veritas sont deux familles d'applications conçues pour protéger une organisation contre la perte de données due à des défaillances systèmes.

Product update: Veritas

Veritas Backup Exec en Veritas System Recovery Veritas zijn twee families van applicaties ontworpen om een organisatie te beschermen tegen gegevensverlies als gevolg van systeemstoringen.

 

veritas

Nuttige links, artikelen en tutorials

in

Deze sectie bevat links naar informatieve en educatieve inhoud m.b.t. de producten die door SOCIALware worden verdeeld. U vindt er interessante resources rond de volgende onderwerpen :

Liens, articles et didacticiels utiles

in

Cette rubrique contient des liens vers des contenus informatifs et didactiques relatifs aux technologies distribuées par SOCIALware. Vous y trouverez des ressources utiles concernant les sujets suivants :

SOCIALware organiseert een begeleid GDPR-traject op maat van de vzw

in

SOCIALware neemt het initiatief om praktijkgerichte workshops te organiseren onder begeleiding van het kantoor Sirius Legal. Het doel is om de deelnemers effectief aan de slag te zetten, aan de hand van workshops toegespitst op de specifieke data en verwerkingen van vzw’s.

Belangrijke wijzigingen aan het Microsoft aanbod sinds 1 April 2018

Bekijk deze wijzigingen zodat u er rekening mee kunt houden in uw technologieplanning.

Des changements importants apportés au programme Microsoft depuis le 1er avril 2018

Veuillez examiner ces changements afin d'être en mesure de les intégrer dans votre planification technologique.

Microsoft biedt Get Genuine Windows aan: volledige versies van besturingssystemen zijn nu beschikbaar2

Microsoft heeft integrale versies van zijn besturingssystemen voor Windows beschikbaar gesteld via het Microsoftprogramma Get Genuine

Ce que vous devez savoir sur Windows 10 en 2016

Windows 10 a été lancé le 29 juillet 2015, et depuis, plus de 400 millions d’appareils dans le monde utilisent ce système d’exploitation. Vous vous posez peut-être la question quand il est opportun de faire la mise à niveau, maintenant que la période de gratuité est échue.