Gedragscode

Het afdwingen van de strikte trouw aan een deontologische code is een eerste vereiste voor het succes van het project. De  betrokken partijen aangaande deze principes zijn: “SOCIALware vzw” , de begunstigden van het programma en de donors.
Dit document benadrukt het basisprincipe van correct gedrag. Het zal door extra regels worden uitgebreid die donorspecifiek kunnen zijn (vb. hoeveel licenties kunnen worden verkregen, hoe vaak...).

1 Algemene regels 

 • De licenties en de producten zullen geselecteerd worden op basis van de wensen van de begunstigden.
  Jaarlijks zal er een onderzoek worden uitgevoerd in samenwerking met de NGO’s om deze wensen te inventariseren. Indien noodzakelijk, zal er voorrang gegeven worden aan een specifiek product op basis van omvang van de vraag.
 • Geen elk specifiek product, dat deel uitmaakt van het programma, zal worden aanbevolen of naar voor worden geschoven.
 • De raadgevingen en de aanbevelingen zullen in de mate van het mogelijke van algemene aard zijn – vb. het gebruik van ‘antivirus-software’ zal absoluut geadviseerd worden maar zonder vermelding van een specifiek merk.
 • Geen reclame of publiciteit zal een donor voortrekken.
 • De geschonken software zal afzonderlijk van eender welk ander product of dienst worden aangeboden (het zal nooit gebundeld worden).
 • Het beheer van dit project zal volledig transparant zijn naar de federaties toe (ACODEV en COPROGRAM bvb).

2 De begunstigden (1)

2.1 Verplichting van SOCIALware

 • De licenties worden aangeboden aan om het even welke in aanmerking komende begunstigde.
 • In het geval van een tekort aan product licenties, zal de toewijzing gebeuren op basis van de volgorde van de aanvraag.
 • Het advies zal aan de begunstigden worden gegeven onafhankelijk van eender welke licentie aanschaf.
 • De licenties worden aangeboden onafhankelijk van een andere dienst of product.
 • De gegevens en de gegevensbestanden van de begunstigde zullen strikt vertrouwelijk blijven.
  Deze gegevens zullen enkel geraadpleegd worden om de licentie van de betrokkene te controleren.
    

 

2.2 Verplichtingen van de de begunstigden

 • De licenties worden geschonken aan de rechthebbende organisaties, niet aan individuele leden.
 • De licenties kunnen noch aan derden opnieuw verkocht worden noch worden geschonken.
 • Organisaties, die om het even welke soort onderscheid bepleiten of bevorderen, zijn uitgesloten van dit programma.
   

3 De donors (2)

3.1 Verplichtingen van SOCIALware

 • Geen enkele donor zal worden voorgetrokken in het project.
 • Om het even welk geschonken product zal in het programma opgenomen worden op voorwaarde dat er voldoende vraag naar is.
  Voor totaal nieuwe productversies, zal een onderzoek worden uitgevoerd. De donor zal over de resultaten worden geïnformeerd.
 • De administratieve kosten zullen voor elk product worden gepubliceerd. Het zal gebaseerd worden op een eerlijke raming, die meestal op de commerciële waarde (lijstprijs) van het product wordt gebaseerd. Men veronderstelt dat de lijstprijs gebaseerd is op de complexiteit van het product en de bijbehorende inspanning tot het leveren van onderhoud. 
  

3.2 Verplichten van de donors

 • De donors kunnen geen informatie voor marketing of commerciële acties gebruiken die via dit project werden verkregen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken begunstigde.
 • De donors mogen hun participatie aan dit project niet gebruiken voor marketing doeleinden.
 • Externe mededelingen en persmededelingen die naar dit project verwijzen zullen samen met SOCIALware worden voorbereid. 

Nota
(1) De begunstigden verwijzen naar de in aanmerking komende begunstigden vb. organisaties die voor dit programma in aanmerking komen.
(2) De donors zijn de bedrijven die de producten schenken

SOCIALware heeft al ...

16.000

geregistreerde VZWs

180.000.000 €

besparing gerealiseerd door de vzw’s

595.000

producten verdeeld