Richtlijnen voor het Amazon Web Services Credits Programma voor Non-profits

 • Aantal:

  • Als uw organisatie in aanmerking komt, kan ze een subsidie van 2 000 USD in AWS credits aanvragen per Fiscaal jaar (1 juli tot 30 juni).
 • Budget: Organisaties met jaarlijkse operationele budgetten van elke grootte komen in aanmerking voor producten in dit programma.
 • Nonprofits en openbare bibliotheken:Dit donatieprogramma is toepasbaar op vzw’s, stichtingen en openbare bibliotheken die erkend zijn in België. .
 • Soorten organisaties: Onderwijsinstellingen, waaronder basisscholen, middelbare scholen, hogescholen, universiteiten, en beroepsopleidingen komen niet in aanmerking om een verzoek in te dienen in dit programma maar komen wellicht in aanmerking voor het
  AWS Educate Programma.
 • Servicevoorwaarden: Organisaties die verzoeken om een subsidie moeten instemmen met de
  algemene voorwaarden van het AWS Credits Programma voor Non-profitorganisaties als voorwaarde om de dienst te gebruiken.
 • Vervolgonderzoek: Organisaties die verzoeken om een subsidie moeten bereid en in staat zijn om deel te nemen aan een vervolgonderzoek nadat ze deze subsidie ontvangen hebben.
 • Anti-discriminatie beleid: Organisaties die discriminatie op basis van leeftijd, etniciteit, geslacht, nationale herkomst, handicap, ras, grootte, religie, seksuele geaardheid of sociaal-economische achtergrond steunen of beoefenen komen niet in aanmerking voor deelname aan dit programma. Organisaties moeten bereid en in staat zijn om te verklaren dat zij niet op een van deze gronden discrimineren om een subsidie in dit programma te ontvangen.
 • Case study: Ontvangende organisaties moeten bereid en in staat zijn om informatie aan AWS te verstrekken voor een case study of getuigenis voor dit programma.
 • Credit distributie:

  • Credits worden door middel van dit programma verdeeld aan in aanmerking komende organisaties, maar niet aan personen.
  • Ontvangende organisaties mogen credits niet overdragen of doorverkopen.