Richtlijnen voor het Bitdefender donatieprogramma

 • Het Bitdefender donatieprogramma biedt antivirus en beveiligingssoftware aan erkende vzw’s in België en Luxemburg.
 • De donaties zijn bestemd voor organisaties (rechtspersonen), niet voor individuen.
 • Enkel de organisaties waarvan hun jaarlijks budget met maximum 1.400.000 US$ overeenkomt, komen in aanmerking voor deze donaties.
 • Donatiequota: Organisaties mogen binnen een fiscaal jaar (1 juli – 30 juni) maximaal 50 Bitdefender gebruikerslicenties aanvragen. Dit aantal kan worden gebruikt voor één enkel product of kan worden verdeeld over meerdere producten.
 • Organisatietypes: Dit donatieprogramma is niet beschikbaar voor
  • onderwijsorganisaties, met inbegrip van basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs en hoger onderwijs en hiermee verbonden dienstverlening
  • sommige sport-, atletiek- en vrijetijdsclubs
  • politieke en wetgevende organisaties
  • organisaties die de publieke opinie trachten te beïnvloeden
 • Elke organisatie die enige vorm van discriminatie goedkeurt, aanmoedigt, ondersteunt of toepast, op basis van huidskleur, godsdienstige overtuiging, leeftijd, afstamming, taal, geslacht, seksuele geaardheid, sociaal-economisch milieu of handicap komt niet in aanmerking voor deelname aan het donatieprogramma. Om donaties te kunnen ontvangen moeten de organisaties bereid en in staat zijn te bewijzen dat ze op geen van deze gronden discrimineren.
 • Religieuze organisaties die geen activiteiten uitvoeren ten bate van een seculiere gemeenschap komen niet in aanmerking voor dit programma. Onder activiteiten ten bate van een seculiere gemeenschap verstaan we een organisatie los van de kerk of een religieuze organisatie die diensten verleent aan mensen, ongeacht hun religieuze overtuiging en geen bekeringsactiviteiten uitvoert.
 • Bitdefender producten mogen noch overgedragen noch doorverkocht worden.