Pendant la période du 15 au 31 Juillet inclus nous ne serons pas joignables par téléphone car nous travaillons à effectif réduit. Merci de nous contacter exclusivement par email, les inscriptions et les commandes seront traitées régulièrement | In de periode van 15 tot 31 Juli zijn we telefonisch niet bereikbaar. Contacteer ons gerust per e-mail. Registraties en bestellingen worden regelmatig verwerkt.

Het Box.org donatieprogramma

Het Box.org donatieprogramma stelt via SOCIALware de Box content management en collaboratie diensten ter beschikking van de organisaties die hiervoor in aanmerking komen.

U kunt Box gebruiken om content te beheren en op te slaan in de cloud, er uw medewerkers en vrijwilligers op te laten samenwerken, en hem te verspreiden naar interne en externe partijen. Lees meer.

Box.org is een initiatief van Box Inc.