Richtlijnen voor het Decos donatiepramma

 • Deze donatie is bestemd voor organisaties (rechtspersonen) die hiervoor in aanmerking komen, niet voor individuen.
 • Dit donatieprogramma biedt Premium abonnementen aan, tot maximaal 10 gebruikers per organisatie.
 • De gedoneerde abonnementen hebben een geldigheidsduur van 2 jaar, en zijn hernieuwbaar dezelfde voorwaarden, voor zover ze actief zijn gebruikt tijdens de periode van de initiële donatie.
 • Alleen organisaties met een jaarlijks werkbudget van 5 miljoen EURO of minder komen in aanmerking voor deze donatie.
 • Deze donatie is beschikbaar voor in België opgerichte vzw’s en stichtingen.
 • Volgende types organisaties komen niet in aanmerking voor dit donatieprogramma:
  • Onderwijsorganisaties en gerelateerde diensten
  • Gezondheidsdiensten (behalve hulp aan gehandicapte personen, geestelijke gezondheidszorg en patiëntenorganisaties)
  • Organisaties voor sociale huisvesting
  • Wetgevende en politiek actieve organisaties
  • Belangenorganisaties
  • Werknemersorganisaties met lidmaatschapsvoordelen
 • Begunstigde organisaties dienen bereid en in staat te zijn informatie te verstrekken aan Decos voor het opbouwen van een casestudie of testimonial over dit programma.
 • Organisaties die discriminatie op basis van leeftijd, etniciteit, geslacht, nationaliteit, handicap, ras, grootte, religie, seksuele geaardheid of sociaal-economische achtergrond bepleiten, steunen of praktiseren, komen niet in aanmerking voor deelname aan dit programma. Om donaties te kunnen ontvangen, dienen organisaties bereid en in staat te zijn te bevestigen dat ze op geen enkele van deze gronden discrimineren.
 • Decos-producten mogen niet overgedragen of doorverkocht worden.