Het Symantec donatieprogramma

 De donatieprogramma van Symantec, met name 'Symantec Entreprise', stellen kleine en middelgrote vzw's de beveiligingstechnologie ter beschikking die ze nodig hebben voor het volbrengen van hun opdracht.

Symantec wenst op te treden als een stuwende kracht voor positieve veranderingen in heel de wereld, in die landen waar het bedrijf actief is en waar zijn medewerkers wonen en werken. Daartoe associeert Symantec zich met lokale organisaties die ertoe bijdragen aan de noden van de samenleving tegemoet te komen, met speciale aandacht voor de jongeren en hun opleiding. Een combinatie van giften in geld, vrijwilligerswerk van de medewerkers en doatnies in natura van producten, zorgt voor een maximaal effect van de middelen die Symantec inzet.

Opgelet, gelieve de productfiches te raadplegen om de duur van de licentie te kennen.

SOCIALware heeft al ...

16.000

geregistreerde VZWs

180.000.000 €

besparing gerealiseerd door de vzw’s

595.000

producten verdeeld