Pendant la période du 15 au 31 Juillet inclus nous ne serons pas joignables par téléphone car nous travaillons à effectif réduit. Merci de nous contacter exclusivement par email, les inscriptions et les commandes seront traitées régulièrement | In de periode van 15 tot 31 Juli zijn we telefonisch niet bereikbaar. Contacteer ons gerust per e-mail. Registraties en bestellingen worden regelmatig verwerkt.

Het Symantec donatieprogramma

 De donatieprogramma's van Symantec, met name 'Symantec Desktop' en 'Symantec Entreprise', stellen kleine en middelgrote vzw's de beveiligingstechnologie ter beschikking die ze nodig hebben voor het volbrengen van hun opdracht.

Symantec wenst op te treden als een stuwende kracht voor positieve veranderingen in heel de wereld, in die landen waar het bedrijf actief is en waar zijn medewerkers wonen en werken. Daartoe associeert Symantec zich met lokale organisaties die ertoe bijdragen aan de noden van de samenleving tegemoet te komen, met speciale aandacht voor de jongeren en hun opleiding. Een combinatie van giften in geld, vrijwilligerswerk van de medewerkers en doatnies in natura van producten, zorgt voor een maximaal effect van de middelen die Symantec inzet.

De Desktop Producten zijn bedoeld voor individuele PC's. Enterprise products zijn bedoeld voor servers in een netwerk omgeving.

Opgelet, de donaties van antivirus en internet beveiligingsproducten bieden een abonnement voor één jaar. Gelieve de productfiches te raadplegen om de duur van de licentie te kennen.

Meer inlichtingen over de MVO programma’s van Symantec vindt u op "Symantec Community"