Richtlijnen voor het Symantec donatieprogramma

 • Het donatieprogramma richt zich tot gekwalificeerde vzw's en openbare bibliotheken.

 • De producten worden ter beschikking gesteld van de erkende organisaties, niet van individuen

 • Om in aanmerking te komen mag het jaarlijkse operationeel budget van een organisatie niet hoger zijn dan het equivalent van 10 miljoen USD. 

 • Quota:

  •  Symantec Desktop Programme: er kunnen maximaal 20 licenties voor Norton Security en 20 licenties voor Norton Utilities worden aangevraagd binnen een fiscaal jaar (1 juli - 30 juni).
  • Symantec Entreprise Programme: twee verschillende Symantec Enterprise-producten kunnen worden aangevraagd binnen een fiscaal jaar (1 juli - 30 juni), met een maximum van 100 licenties per product

   

 • Geruiksvoorwaarden: organisaties die Symantec-producten vragen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de leverancier.
 • Dit donatieprogramma is niet toegankelijk voor:

  • studentenverenigingen of academische organisaties

  • organisaties die voordelen verstrekken aan werknemers of leden

  • sommige sociale of recreatieve clubs

  • Boy Scouts

  • organisaties die politieke partijen of kandidaten te steunen

  • belangengroepen

  • geloof-gebaseerde organisaties van wie de primaire roeping van religieuze aard is.

 • Embargolanden: Organisaties aanwezig in embargolanden of -regio's of die ernaar toe reizen, kunnen geen gebruik maken van Symantec-producten. Dit betreft Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië en de Krim.
 • Het donatieprogramma is niet toegankelijk voor organisaties die enige vorm van discriminatie goedkeurt, aanmoedigt, ondersteunt of toepast, op basis van leeftijd, etnische afkomst, geslacht, land van oorsprong, handicap, ras, grootte, godsdienstige overtuiging, sexuele geaardheid of sociaal-economisch milieu. Om in aanmerking te komen voor donatie moet een organisatie bereid en in staat zijn om te bewijzen dat ze geen enkele vorm van discriminatie toepast op de hierboven vermelde criteria.

 • Begunstigde organisaties dienen bereid en in staat te zijn informatie te verstrekken aan Symantec voor het opbouwen van een casestudie of testimonial over dit programma.
 • De gedoneerde Symantec producten mogen niet overgedragen noch doorverkocht worden.