Toelatingsvoorwaarden voor het Microsoft donatie- en discountprogramma

Dit programma is toegankelijk voor non-profitorganisaties opgericht als vzw of stichting in België en Luxemburg, evenals openbare bibliotheken, welke ook hun juridische vorm is.

Budget: dit programma richt zich tot organisaties met jaarlijkse operationele budgetten van alle groottes.

Microsoft behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik een verzoek van een organisatie te weigeren, om welke reden dan ook.

De Microsoft non-profitaanbiedingen richten zich tot non-profit organisaties van dewelke de activiteit ten goede komt aan de lokale gemeenschap. Hierbij horen onder meer organisaties met volgende missies:

 • armoedebestrijding
 • vorming
 • verbetering van het sociaal welzijn
 • cultuur
 • behoud of herstel van het milieu
 • promotie van mensenrechten
 • oprichting van een maatschappelijk middenveld

Speciale regels voor openbare bibliotheken: Openbare bibliotheken moeten als zodanig erkend zijn door de overheid. Openbare bibliotheken kunnen Microsoft software aanbiedingen vragen via dit programma, enkel voor gebruik op openbaar toegankelijke computers of op computers die worden gebruikt om rechtstreeks de openbaar toegankelijke computers te beheren. Bibliotheken die aan het programma deelnemen moeten ook hun collectie en basisdiensten beschikbaar stellen voor de bevolking van het gebied dat de bibliotheek bedient, zonder individuele gebruikers ervoor te laten betalen (met uitzondering van bijkomstige kosten, zoals voor het printen). Als ze willen, kunnen de bibliotheken gebruikers van buiten hun gebied wel iets aanrekenen en mogen ze naast hun basisdiensten het algemene publiek andere producten en diensten aanbieden, al dan niet tegen betaling. Openbare bibliotheken hebben geen toegang tot Office 365 for Nonprofits.

Organisaties die niet in aanmerking komen: Niet alle non-profitorganisaties komen in aanmerking voor het Microsoft aanbod voor non-profits. We raden de organisaties die niet in aanmerking komen aan om Microsoft Volume Licensing for Industries te bezoeken voor meer informatie. Zij komen misschien in aanmerking voor software van Microsoft met speciale kortingen (onderwijs, overheid, gezondheidszorg). Contacteer uw Microsoft reseller voor meer informatie.

De volgende types van organisaties komen niet in aanmerking voor non-profitaanbiedingen van Microsoft:

 • Gouvernementele organisaties of -agentschappen.
 • Onderwijsinstellingen, inclusief scholen voor lager en middelbaar onderwijs, hogescholen, universiteiten en scholen voor handel.
 • Gezondheidsorganisaties en -netwerken, inclusief ziekenhuizen, netwerken van specialisten, ambulante gezondheidsdiensten, gezondheidsinstellingen voor thuiszorg en voor ondersteund wonen, onderzoeksorganisaties rond gezondheid en laboratoria.
 • Zakelijke en commerciële organisaties.
 • Professionele en semi-professionele sportorganisaties.
 • Politieke organisaties en vakbonden; broederlijke organisaties;
 • Organisaties die de gedoneerde software op tweedehands computers installeren alvorens deze te doneren of te verkopen aan derden ("Refurbishers"). Zie voor meer informatie Registered Refurbisher Program.
 • Niet-openbare bibliotheken, inclusief particuliere bibliotheken, schoolbibliotheken, specialistische bibliotheken, legerbibliotheken en bibliotheken in overheidsinstellingen.

Servicevoorwaarden: de organisaties die Microsoft producten vragen moeten akkoord gaan met de toepasselijke algemene voorwaarden.

Wijzigingen: Microsoft behoudt zich het recht voor om deze toelatingsvoorwaarden op elk moment zonder kennisgeving aan te vullen of te wijzigen.

Antidiscriminatiebeleid: Microsoft waardeert en respecteert individuele en culturele verschillen en streeft naar een inclusieve, verwelkomende en niet-discriminerende omgeving. Als gevolg hiervan mogen organisaties niet deelnemen aan dit programma als zij een beleid of een missie toepassen van discriminatie bij aanwerving, verloning, promotie, beëindiging van de werkovereenkomst, pensionering, opleiding of aanbieding van diensten, gebaseerd op religie, leeftijd, handicap, genderidentiteit of -uiting, burgerlijke staat, zwangerschap, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap of de status van veteraan. De enige uitzondering op dit beleid is voor religieuze organisaties die zijn vrijgesteld van wetten die dergelijke discriminatie verbieden.

Andere beperkingen: 

 • Binnen dit programma zullen producten worden gedistribueerd naar in aanmerking komende organisaties en bibliotheken, niet naar individuen.
 • De producten zijn bedoeld voor gebruik door betaalde en onbetaalde voltijds equivalente (VTE) werknemers met een significante dagelijkse management- en operationele verantwoordelijkheid en die de licentie niet gebruiken om persoonlijk inkomen te genereren. Vrijwilligers, leden en begunstigden van de vereniging kunnen gedoneerde licenties en abonnementen niet gebruiken.
 • Begunstigde organisaties mogen Microsoft-producten niet overdragen of doorverkopen aan andere organisaties, zoals partnerorganisaties of juridisch onafhankelijke zusterorganisaties.
 • Microsoft-producten kunnen niet worden geïnstalleerd op computers die worden verkocht of gedoneerd aan andere organisaties of individuen, zelfs niet als onderdeel van een liefdadigheidsproject.