Microsoft-donatieprogramma ─ Speciale voorwaarden en quota

Hoeveelheid en frequentie van Microsoft-aanvragen

 

Microsoft wijst aan non-profitorganisaties en bibliotheken een aantal productdonaties toe die aangevraagd kunnen worden gedurende een periode van twee jaar. De eerste aanvraag van uw organisatie voor een donatie na 27 juli 2011 betekent het begin van de recurrente tweejarige cyclus.

Binnen een periode van twee jaar kan elke non-profitorganisatie of openbare bibliotheek die hiervoor in aanmerking komt aanvragen indienen voor donaties binnen een maximum van 10 titelgroepen (verdere uitleg hieronder): 

  • Voor titelgroepen die desktop producten, besturingssystemen en license only-producten (CALs) omvatten, geldt een maximumaantal van 50 gedoneerde producten per cyclus van 2 jaar;
  • Voor titelgroepen die server producten omvatten met 'core-based licensing', geldt een maximumaantal van 25 gedoneerde producten per cyclus van 2 jaar;
  • Voor serverproducten die geen core-based licenties gebruiken, geldt een maximumaantal van 5 gedoneerde producten per cyclus van 2 jaar, ongeacht de titelgroep.

Onderaan deze pagina vindt u een aantal voorbeelden die dit verder illustreren.

Er is geen limiet aan het aantal keren dat een organisatie een verzoek kan indienen voor een Microsoft-donatie binnen de tweejarige cyclus, zolang ze het aantal toegewezen donaties nog niet verbruikt heeft.

Na twee jaar begint een nieuwe cyclus en wordt een nieuw maximum aantal donaties toegewezen.

Het maximale aantal toewijzingen van serverproducten die geen gebruik maken van Core-Based licenties

Een organisatie mag in totaal maximaal vijf serverproducten aanvragen binnen een periode van twee jaar. De serverproducten kunnen tot één titelgroep behoren of deel uitmaken van maximaal 5 titelgroepen, zolang het algemene maximum van 10 groepen maar niet overschreden wordt in de periode van twee jaar.

Een organisatie kan bijvoorbeeld een aanvraag indienen voor elk van de volgende producten:

  • Vijf producten binnen de Windows Server-titelgroep
  • Eén product uit de Windows Server-titelgroep, twee producten uit de Exchange Server-titelgroep en één product uit de Small Business Server Premium-titelgroep
  • Drie producten uit de Small Business Server Premium-titelgroep en twee producten uit de SQL Server-titelgroep
    Enkele servers vereisen beheerslicenties of client access-licenties (CALs) om te functioneren met hun netwerk van computers. Beheers- en client access-licenties zijn aparte producten en maken deel uit van titelgroepen waarvoor een maximumaantal van 50 licenties geldt.

 

De tweejarige cyclus

De tweejarige Microsoft-donatiecyclus van uw organisatie begint wanneer uw organisatie haar eerste verzoek indient voor Microsoft-productdonaties. Als uw organisatie vóór 27 juli 2011een verzoek heeft ingediend voor Microsoft-donaties, begint de cyclus van voren af aan en vangt de nieuwe cyclus aan op de datum waarop uw organisatie haar eerste verzoek indient voor Microsoft-donaties na 27 juli 2011.

De cyclus van uw organisatie duurt twee jaar vanaf de aanvankelijke begindatum. Daarna wordt hij onmiddellijk hernieuwd voor nog eens twee jaar enzovoort. Als bijvoorbeeld de eerste cyclus van een organisatie op 12 oktober 2011 begint, vangt de nieuwe cyclus op 12 oktober 2013 aan en krijgt de organisatie vanaf dan opnieuw licenties toegewezen.

 

Microsoft-donatiecentrum

Organisaties die al zijn geregistreerd, kunnen op de pagina van het Microsoft-donatiecentrum de datums zien voor hun eerste tweejarige cyclus en hoeveel van de hen toegewezen donaties nog opvraagbaar zijn (u moet ingelogd zijn om deze pagina te kunnen bekijken). Deze pagina is toegankelijk via een link op pagina “My requests”. Als er geen link is op de pagina, komt de organisatie niet in aanmerking voor Microsoft-donaties via het SOCIALware Programma.

Wijzigingen, annulaties en terugbetalingen

Als u een Microsoft product verkregen via een donatie wil annuleren of veranderen, dan moet u alle Microsoft componenten van deze donatie annuleren en een nieuwe aanvraag indienen voor de gewenste Microsoft items.

Omdat alle Microsoft producten enkel per download worden geleverd, kan een annulatie of wijzigingen alleen aanvaard worden indien geen enkele software werd geïnstalleerd, en indien de donatie minder dan 60 dagen oud is.

Als u een Microsoft donatie wil annuleren of wijzigien, gelieve hiervan de SOCIALware Customer Service op de hoogte te brengen door te bellen naar 02 256 99 9302 256 99 93.

De Microsoft donatiequota zullen normaliter worden gereset op uw account binnen acht werkdagen voltooiing van de annulering of wijziging.