Pendant la période du 15 au 31 Juillet inclus nous ne serons pas joignables par téléphone car nous travaillons à effectif réduit. Merci de nous contacter exclusivement par email, les inscriptions et les commandes seront traitées régulièrement | In de periode van 15 tot 31 Juli zijn we telefonisch niet bereikbaar. Contacteer ons gerust per e-mail. Registraties en bestellingen worden regelmatig verwerkt.

Wie komt in aanmerking voor het SOCIALware programma?

Vzw’s, ivzw’s en stichtingen in België en Luxemburg, in de ruime zin werkzaam in de sociale sector, komen in aanmerking voor dit donatieprogramma. Het juridisch statuut en type activiteiten zal nagekeken worden aan de hand van de statuten en website.

Het programma is ook toegankelijk voor openbare bibliotheken, en scholen van het buitengewoon onderwijs zelfs al zijn ze geen vzw’s.

 

Daarbovenop gelden er specifieke voorwaarden per partner, meer bepaald in termen van grootte en activiteit van de organisatie: