FAQ - Meest gestelde vragen over het donatieprogramma

Nieuwe FAQ te ontdekken!

 

Algemeen

1.1 Welke producten zijn verkrijgbaar via het SOCIALware programma?
1.2 Waarop hebben de administratiekosten betrekking?
1.3 Hoe kunnen wij contact met u opnemen?
1.4 Waar kunnen we advies krijgen bij het uitkiezen van geschikte producten?

Voorwaarden

2.1 Komt onze organisatie in aanmerking voor het SOCIALware donatieprogramma?
2.2 Onze organisatie heeft geen toegang tot de producten van bepaalde donateurs. Hoe kan ik weten voor welke producten mijn organisatie in aanmerking komt?
2.3 Waarom is mijn toegang tot het donatieprogramma gewijzigd ?

Inschrijving

3.1 We willen producten bestellen. Hoe beginnen we eraan?
3.2 Onze organisatie is al door een andere persoon ingeschreven. Kan ik via dit gebruikersaccount producten bestellen?
3.3 Ik heb mijn gebruikersnaam/wachtwoord verloren. Wat moet ik nu doen?

Een bestelling plaatsen

4.1 Hoe kunnen we een bestelling plaatsen?
4.2 Hoeveel producten kunnen we bestellen?
4.3 Hoe vaak kunnen we een bestelling plaatsen?
4.4 Onze organisatie bestaat uit verschillende eenheden. Kunnen die los van elkaar bestellen?
4.5 Hoe worden betalingen uitgevoerd?

Leveringsadres

5.1 Kunnen we een ander leveringsadres opgeven dan het officiële adres van onze organisatie?
5.2 Kunnen we wijzigingen aanbrengen in onze adresgegevens?

Status van mijn bestelling

6.1 Hoe en wanneer mogen we onze bestelling verwachten?
6.2 Hoe komen we aan informatie over de stand van zaken van onze bestelling?
6.3 Kunnen we een bestelling annuleren? Zo ja, hoe?

Wijzigingen, annulaties en terugbetalingen

7.1 Hoe wijzig of annuleer ik een bestelling na ontvangst?
7.2 Hoe word ik eventueel terugbetaald?

Toegang tot mijn gebruikersaccount

8.1 Wat te doen wanneer de inlog-gegevens (gebruikersnaam en / of wachtwoord) van onze organisatie verloren zijn gegaan?
8.2 Onze organisatie is door een andere persoon ingeschreven. Hoe vinden we onze inlog-gegevens (gebruikersnaam en / of wachtwoord) terug?
8.3 Wat moet er gebeuren wanneer belangrijke gegevens van onze organisatie gewijzigd zijn na de inschrijving bij SOCIALware?

^ terug naar begin van pagina


Algemeen

1.1 Welke producten zijn verkrijgbaar via het SOCIALware programma?

Voor een getailleerd overzicht van de beschikbare producten kunt u de Catalogus raadplegen.

Voor sommige producten, bv. Microsoft O365 voor nonprofits of Google for nonprofits levert SOCIALware enkel validatiediensten. Dit betekent dat we bepalen of u in aanmerking komt, waarna u het product moet aanvragen via de website van zijn leverancier aan de hand van een validatietoken.

1.2 Waarop hebben de administratiekosten betrekking?

SOCIALware zal een administratieve kost aanrekenen voor de producten die via haar worden verdeeld in het kader van het donatieprogramma. Deze bijdragen dekken onze werkingskosten. 

De aangerekende administratieve kost varieert in functie van de producten en vertegenwoordigt een klein percentage van de winkelwaarde ervan. De begunstigde organisaties kunnen zo tot 96% van de normale handelsprijzen besparen.

Deze administratieve bijdragen zorgen voor de continuïteit van het SOCIALware programma, dat de producten, geschonken door de belangrijkste spelers in de IT-sector, bereikbaar maakt. De begunstigden beschikken aldus met minimale kosten over de laatste spitstechnologie. Door haar bijdrage in de verdelingskosten, verzekert ook uw organisatie het voortbestaan van deze dienstverlening, waarvan ze dan ook nog in de toekomst zal kunnen gebruik maken.

1.3 Hoe kunnen wij contact met u opnemen?

Communicatie met SOCIALware gebeurt het vlotste via e-mail. Zie onze contactpagina

1.4 Waar kunnen we advies krijgen inzake het uitkiezen van geschikte producten?

De begunstigde organisaties kunnen op dit vlak bijgestaan worden. Heel wat advies is terug te vinden op de website en de forums van TechSoup. U kan ook contact nemen met SOCIALware, bij voorkeur via email.

^ terug naar begin van pagina

 

Voorwaarden

2.1 Komt onze organisatie in aanmerking voor het SOCIALware donatieprogramma?

Om van het SOCIALware programma te kunnen genieten, moet een Belgische of Luxemburgse organisatie een vzw zijn, en haar aanvraag moet voldoen aan de algemene voorwaarden en aan de specifieke voorwaarden van de donatiepartners.

2.2 Onze organisatie heeft geen toegang tot de producten van bepaalde donateurs. Hoe kan ik weten voor welke producten mijn organisatie in aanmerking komt ?

Het jaarlijks budget en de aard van de activiteit van uw organisatie zijn bepalend voor het in aanmerking komen voor de verschillende donor partners, in functie van hun MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid. Deze specifieke criteria zijn beschreven in de rubriek van de Donorpartners op deze website. Als uw organisatie is geregistreerd, kan  op het tabblad 'Mijn account' nagaan, uw specifieke status nagaan per donor.

2.3 Waarom is mijn toegang tot het donatieprogramma gewijzigd ?

Het kan voorvallen dat onze donorpartners bepaalde criteria wijzigen of op bepaalde tijden herzien. Om op de hoogte te zijn van de meest actuele voorwaarden verwijzen wij u naar de rubriek Donatiepartners.

 

Inschrijving

3.1 We willen via SOCIALware producten bestellen. Hoe gaan we te werk?

Voor meer informatie, zie Inschrijving.

3.2 Onze organisatie is al door een andere persoon ingeschreven. Kan ik via deze gebruikersrekening producten bestellen?

Ja, dat kan. Tenminste indien u de gebruikersnaam (log-in) en het wachtwoord gebruikt die werden bepaald bij de inschrijving van uw organisatie.

3.3 Hoe vinden we onze inlog-gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) terug?

Indien u het paswoord van uw organisatie niet meer kent, vindt u rechts op de pagina een vakje "Aanvragen van een nieuw paswoord". U moet dan wel óf de gebruikersnaam óf het e-mailadres van uw organisatie invoeren. Daarna zal u een nieuw paswoord ontvangen.
Indien u geen enkel inloggegeven meer hebt, gelieve dan contact op te nemen met SOCIALware via support@socialware.be

^ terug naar begin van pagina

 

Een bestelling plaatsen

4.1 Hoe kunnen we een bestelling plaatsen?

Als uw organisatie ingeschreven is  ontvangt u kort nadien een bericht om te bevestigen voor welke donaties u al of niet in aanmerking komt. Pas vanaf dan kan u een bestelling plaatsen.

Log hiervoor in en ga naar het tabblad Producten bestellen’. In de catalogus kiest u de producten die u wenst te bestellen en voegt ze toe aan uw "winkelwagentje". Wanneer u alle producten die u wenst te bestellen heeft geselecteerd, klikt u op "Checkout".

U komt vervolgens op een scherm waar gecontroleerd wordt of u inderdaad in aanmerking komt voor de producten die u wenst te bestellen. Hier moet u op de knop "Uw kwalificatie controleren" klikken.

Vervolgens verschijnt ter controle het leveringsadres. Dit adres kunt u echter niet wijzigen. Klopt uw leveringsadres niet, neem dan contact op met SOCIALware via donations@socialware.be.

Door op "Ga door" te klikken rondt u uw bestelling af.

4.2 Hoeveel producten kunnen we bestellen?

Elk van de donatiepartners van SOCIALware, heeft specifieke voorwaarden, onder andere inzake het maximale aantal bestellingen. Gedetailleerde informatie daarover vindt in de rubriek Donatiepartners.

4.3 Hoe vaak kunnen we een bestelling plaatsen?

Elk van de donatiepartners van SOCIALware, heeft specifieke voorwaarden, onder andere inzake de maximale frequentie van bestellingen. Gedetailleerde informatie daarover vindt in de rubriek Donatiepartners.

4.4 Onze organisatie bestaat uit verschillende eenheden. Kunnen die los van elkaar bestellen?

Ja, zonder probleem, voor zover het gaat om verschillende vzw's. In dat geval moet elke vzw zich afzonderlijk inschrijven. In geval van twijfel kan u best contact nemen met ons via info@socialware.be .

4.5 Hoe worden betalingen uitgevoerd?

Betalingen worden uitsluitend uitgevoerd via bankoverschrijving op de rekening van SOCIALware vzw.

IBAN BE23 0015 1859 2691 

BIC GEBABEBB  

^ terug naar begin van pagina

 

Leveringsadres

5.1 Kunnen we een ander leveringsadres opgeven dan het officiële adres van onze organisatie?

SOCIALware eist dat de goederen worden afgeleverd op het officiële adres van uw organisatie. Indien dit voor u moeilijk is, neem dan contact op met ons via donations@socialware.be.

5.2 Kunnen we onze adresgegevens wijzigen?

Nee, dat is niet mogelijk. Het adres van uw organisatie maakt deel uit van de kerngegevens van uw inschrijving, die u niet zelf kan wijzigen. Indien uw maatschappelijke zetel verhuist, kunt u ons best contacteren via donations@socialware.be en een kopie toevoegen van de gewijzigde statuten.

^ terug naar begin van pagina

 

Status van mijn bestelling

6.1 Hoe en wanneer mogen we onze bestelling verwachten?

Het merendeel van de SOCIALware donaties worden geleverd via download. De donatie aanvragen worden meestal behandeld binnen 2-3 werkdagen na ontvangst van de betaling van de administratiekosten. Vervolgens kan u één of meer e-mails verwachten van SOCIALware of de donorpartner met de licentiesleutels en instructies voor het downloaden, naar het e-mail adres dat u heeft opgegeven bij de registratie. Mocht u deze e-mail niet ontvangen, controleer dan op uw gebruikersprofiel of het e-mailadres van uw organisatie nog steeds correct is, en neem contact met ons via
donations@socialware.be.

6.2 Hoe komen we aan informatie over de status van onze bestelling?

Om in detail de stand van zaken van uw bestelling te kennen, kan u best per e-mail navraag doen via donations@socialware.be. Gebruik als onderwerp "BESTELLING - STAND VAN ZAKEN", vermeld in het bericht:

 • Naam van de vzw
 • Ondernemingsnummer
 • SOCIALware bestelnummer

6.3 Kunnen we een bestelling annuleren? hoe?

Een bestelling kan eventueel geannuleerd worden. Daartoe kan u best een gemotiveerde e-mail sturen naar donations@socialware.be met als onderwerp "BESTELLING - ANNULEREN", vermeld in het bericht:

 • Naam van de vzw
 • Ondernemingsnummer
 • Het SOCIALware bestelnummer
 • De reden van de vraag tot annulering

Hou er rekening mee dat annuleringen alleen mogelijk zijn tot de gegevensoverdracht naar SOCIALware. Nadien verwijzen we u naar 7.1.

^ terug naar begin van pagina

 

Wijzigingen, annulaties en terugbetalingen

7.1 Hoe kan ik een bestelling terugsturen na ontvangst?

In geval van wijziging of annulatie na ontvangst van de donatie, gelieve ons te contacteren via email op mailto:donations@socialware.be, met als onderwerp “BESTELLING WIJZIGEN”, vermeld in het bericht::

 • Naam van de vzw
 • Ondernemingsnummer
 • Het SOCIALware bestelnummer
 • De reden van de vraag tot wijziging

Hou er rekening mee dat elke donatiepartner specifieke regels hanteert rond wijzigingen, en dat de meesten onder hen geen wijzigingen aanvaarden. Gelieve hiervoor de specifieke pagina's van de donorpartners te raadplegen. Voor Microsoft is een wijziging enkel mogelijk indien alle Microsoft componenten van de donatie worden geannuleerd, een nieuwe aanvraag wordt ingediend voor de gewenste Microsoft items, en dit enkel op voorwaarde dat geen enkele software al werd geïnstalleerd.

7.2 Hoe word ik terugbetaald?

De terugbetaling zal gebeuren via een overschrijving op het rekeningnummer gebruikt voor de betaling van de administratiekosten.

^ terug naar begin van pagina

 

Toegang tot mijn gebruikersaccount

8.1 Wat te doen wanneer de inlog-gegevens (gebruikersnaam en / of wachtwoord) van onze organisatie verloren zijn gegaan?

U klikt rechts in het scherm op Aanvragen van een nieuw paswoord. U zal dan de gebruikersnaam of het emailadres moeten opgeven van uw vereniging.
Een nieuw paswoord wordt u dan via het mailadres, gebruikt voor uw inschrijving, opgestuurd. Indien u ook de gebruikersnaam (identificatie) vergeten bent, contacteer ons dan via support@socialware.be

8.2 Onze organisatie is door een andere persoon ingeschreven. Hoe vinden we onze inlog-gegevens (gebruikersnaam en/of wachtwoord) terug?

U klikt rechts in het scherm op Aanvragen van een nieuw paswoord. U zal dan de gebruikersnaam of het emailadres moeten opgeven van uw vereniging.
Een nieuw paswoord wordt u dan naar dat e-mailadres opgestuurd. Indien u ook de gebruikersnaam vergeten bent, contacteer ons dan via support@socialware.be

8.3 Wat moet er gebeuren wanneer belangrijke gegevens van onze organisatie gewijzigd zijn na de inschrijving bij SOCIALware?

Wanneer het mail- , het correspondentieadres of een ander belangrijk gegeven verandert dat opgegeven werd bij de inschrijving, gelieve ons dan te contacteren via mailto:donations@socialware.be met onderwerp “REGISTRATIE - WIJZIGINGEN” en vermelding van volgende gegevens:

 • Naam van de vzw
 • Ondernemingsnummer
 • De gegevens die gewijzigd werden

^ terug naar begin van pagina

SOCIALware heeft al ...

15.600

geregistreerde VZWs

180.000.000 €

besparing gerealiseerd door de vzw’s

595.000

producten verdeeld