Dono : Actieplatform en online giften module

Technologie en sociale media bieden vandaag ongeziene kansen om mensen te bereiken. Met het online donatieplatform Dono wil SOCIALware vzw een makkelijke oplossing bieden om ten voordele van middelgrote en kleinere verenigingen acties op te zetten en fondsen te werven.

 

Concreet, wat biedt dono.be?

Een platform voor social fundraising: profiel van je vereniging en een ongelimiteerd aantal campagnes, te lanceren door je vereniging of haar actievoerders.

Individuele tools: knop en beveiligde online fondsenwerving module, te integreren met je website of andere communicatiekanalen.

Een presentatie van uw vereniging al dan niet met een specifiek project en uw eigen actiepagina's (mini-site)

Makkelijke follow-up en beheer van je online giften: geautomatiseerde bedankjes, gedetailleerde rapportering van je giften.

 

Wat maakt dono.be uniek?

  • Het financieel model 'no Cure/no Pay’ en 'All in'’: Geen setup-kosten noch abonnement maar de kost van de aangeboden dienst aan de vereniging wordt berekend op basis van effectief ontvangen giften. Een factuur wordt maandelijks opgesteld van 8% (excl. BTW) van de waarde van die giften. Er is geen enkele bijkomende kost.
  • Fiscale aftrekbaarheid: Indien de giften van je vereniging genieten van een belastingvermindering is de gelijkvormigheid van onze werkwijze met de geldende wetgeving hierover ons bevestigd door de FOD Financiën.
  • Een non-profit initiatief specifiek voor Belgische vzw’s: is toegankelijk voor vzw's en stichtingen na validering door SOCIALware.

We kunnen je dan ook enkel aanmoedigen om www.dono.be te ontdekken en er je vereniging ter registreren.

Meer informatie vind je nog in de Helpsectie van dono.be of je kan het Dono team contacteren via info@dono.be.