Het Decos donatieprogramma

Het Decos donatieprogramma via SOCIALware biedt non-profit organisaties die hiervoor in aanmerking komen een cloudoplossing voor de voorbereiding, het beheer en de opvolging van vergaderingen.

‘Minute’ is een door Decos ontwikkelde vergadertool die te gebruiken is via een webbrowser of op de iPad en iPhone. Met Minute kunnen organisaties plannen, deelnemers uitnodigen, vergaderpunten agenderen, vergaderdocumenten uploaden en deze met elkaar delen, notities bij vergaderpunten maken en inzicht geven in actiepunten en besluiten, kortom papierloos vergaderen.

“Minute wordt momenteel veel gebruikt door bedrijven en overheidsinstellingen, maar nog relatief weinig door non-profitorganisaties. En dat vinden we jammer, want dat zijn organisaties die belangrijk maatschappelijk werk doen en waarvan wij het liefst zouden zien dat ze effectief en efficiënt werken. Door de Premium versie van Minute gratis beschikbaar te stellen, willen we ook mensen die zich belangeloos in dienst stellen van de samenleving een steuntje in de rug geven,” aldus Martijn Aurik, productmanager van Minute.

Website van Decos Beheer

Product website Minute