Pendant la période du 15 au 31 Juillet inclus nous ne serons pas joignables par téléphone car nous travaillons à effectif réduit. Merci de nous contacter exclusivement par email, les inscriptions et les commandes seront traitées régulièrement | In de periode van 15 tot 31 Juli zijn we telefonisch niet bereikbaar. Contacteer ons gerust per e-mail. Registraties en bestellingen worden regelmatig verwerkt.

Het Veritas donatieprogramma

Het Veritas donatie programma stelt enterprise backup en dataherstel producten ter beschikking van non-profit organisaties en openbare bibliotheken die hiervoor in aanmerking komen. U kunt Veritas producten gebruiken om u te beschermen tegen verlies van gegevens op genetwerkte computers.

Veritas zet zich in voor het uitvoeren van een ethisch en verantwoord maatschappelijk beleid, voor het bevorderen van een getalenteerd, divers en inclusief medewerkersbestand, voor het aangaan van gezonde milieupraktijken en voor het investeren in een positieve maatschappelijke impact wereldwijd.

Veritas website