Richtlijnen voor het O&O donatieprogramma

  • Gedoneerde producten worden binnen dit programma alleen verstrekt aan gekwalificeerde organisaties, niet aan particulieren.
  • Organisaties kunnen twee donaties aanvragen per jaarlijkse donatiecyclus (1 juli tot en met juni 30).
  • Deze donatie is beschikbaar voor in België opgerichte vzw's, stichtingen en openbare bibliotheken.
  • Deze donatie is beschikbaar voor organisaties ongeacht de grootte van hun werkingsbudget
  • Organisaties die van de donatie gebruik maken dienen bereid te zijn om informatie te verstrekken aan O&O voor het opbouwen van een casestudie of testimonial over dit programma.
  • Organisaties die discriminatie op basis van leeftijd, etniciteit, geslacht, nationaliteit, handicap, ras, grootte, religie, seksuele geaardheid of sociaal-economische achtergrond bepleiten, steunen of praktiseren, komen niet in aanmerking voor deelname aan dit programma. Om donaties te kunnen ontvangen, dienen organisaties bereid en in staat te zijn te bevestigen dat ze op geen enkele van deze gronden discrimineren.
  • O&O producten mogen niet overgedragen of doorverkocht worden.

SOCIALware heeft al ...

14.005

geregistreerde VZWs

155.000.000 €

besparing gerealiseerd door de vzw’s

580.000

producten verdeeld