Richtlijnen voor het Tutanota donatieprogramma

 • Deze donatie is bestemd voor in België erkende vzw's, stichtingen en openbare bibliotheken.
 • Quota: De organisaties mogen één product aanvragen per jaarlijkse donatiecyclus (1 juli - 30 juni)
 • Budget:
 • Organisaties met een jaarlijks uitgavenbudget onder $ 500.000 komen in aanmerking komen in aanmerking voor de oplossing voor "kleine organisaties".
 • Organisaties met een jaarlijks uitgavenbudget boven $ 500.000 komen in aanmerking komen in aanmerking voor de oplossing voor "kleine organisaties"
 • Organisatietypes: alle soorten organisaties komen in aanmerking voor dit programma..
 • Geruiksvoorwaarden: organisaties die Tutanota producten vragen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van Tutanota (in het Engels).
 • Anti-discriminatiebeleid: Het donatieprogramma is niet toegankelijk voor organisaties die enige vorm van discriminatie goedkeurt, aanmoedigt, ondersteunt of toepast, op basis van leeftijd, etnische afkomst, geslacht, land van oorsprong, handicap, ras, grootte, godsdienstige overtuiging, seksuele geaardheid of sociaal-economisch milieu. Om in aanmerking te komen voor donatie moet een organisatie bereid en in staat zijn om te bewijzen dat ze geen enkele vorm van discriminatie toepast op de hierboven vermelde criteria.
 • Case study: Begunstigde organisaties dienen bereid en in staat te zijn informatie te verstrekken aan Tutanota voor het opbouwen van een casestudie of getuigenis over dit programma.
 • Product verdeling:
 • De producten worden ter beschikking gesteld van de erkende organisaties, niet van individuen.
 • De gedoneerde Tutanota producten mogen niet overgedragen noch doorverkocht worden.