Pendant la période du 15 au 31 Juillet inclus nous ne serons pas joignables par téléphone car nous travaillons à effectif réduit. Merci de nous contacter exclusivement par email, les inscriptions et les commandes seront traitées régulièrement | In de periode van 15 tot 31 Juli zijn we telefonisch niet bereikbaar. Contacteer ons gerust per e-mail. Registraties en bestellingen worden regelmatig verwerkt.

Richtlijnen voor het FlixBus discountprogramma

  • Aantal: Organisaties kunnen een onbeperkt aantal kortingsvouchers aanvragen.

  • Budget: organisaties met jaarlijkse budgetten van elke omvang komen in aanmerking voor vouchers.

  • Alleen non-profitorganisaties en bibliotheken: vouchers zijn alleen beschikbaar voor in aanmerking komende non-profitorganisaties en voor openbare bibliotheken.

  • Organisatietypen: alle soorten organisaties komen in aanmerking voor vouchers.

  • Servicevoorwaarden: organisaties die vouchers aanvragen, moeten akkoord gaan met toepasselijke servicevoorwaarden.

  • Antidiscriminatiebeleid: Organisaties die discriminatie op grond van leeftijd, etniciteit, geslacht, nationale afkomst, handicap, ras, omvang, religie, seksuele geaardheid of sociaaleconomische achtergrond bepleiten, ondersteunen of praktiseren, komen niet in aanmerking voor deelname. Organisaties moeten bereid en in staat zijn te bevestigen dat zij op geen enkele van deze gronden discrimineren om vouchers te ontvangen.

  • Case study: Ontvangende organisaties moeten bereid en in staat zijn om informatie aan FlixBus te verstrekken met het oog op het maken van een casestudy of getuigenis.
  • Productdistributie: 

Vouchers worden alleen gedistribueerd naar in aanmerking komende organisaties, niet naar individuen.
Vouchers zijn alleen bedoeld voor gebruik door werknemers, vrijwilligers en begunstigden van de non-profitorganisatie.
Ontvangende organisaties mogen geen vouchers overdragen of doorverkopen.