Richtlijnen voor het FlixBus discountprogramma

 • Aantal: Organisaties kunnen 2000 vouchers aanvragen in een boekjaar (1 juli tot 30 juni).
 • Budget: organisaties met jaarlijkse budgetten van elke omvang komen in aanmerking voor vouchers.
 • Alleen non-profitorganisaties en bibliotheken: vouchers zijn alleen beschikbaar voor in aanmerking komende non-profitorganisaties en voor openbare bibliotheken.
 • Organisatietypen: alle soorten organisaties komen in aanmerking voor vouchers.
 • Servicevoorwaarden: organisaties die vouchers aanvragen, moeten akkoord gaan met toepasselijke servicevoorwaarden.
 • Antidiscriminatiebeleid: Organisaties die discriminatie op grond van leeftijd, etniciteit, geslacht, nationale afkomst, handicap, ras, omvang, religie, seksuele geaardheid of sociaaleconomische achtergrond bepleiten, ondersteunen of praktiseren, komen niet in aanmerking voor deelname. Organisaties moeten bereid en in staat zijn te bevestigen dat zij op geen enkele van deze gronden discrimineren om vouchers te ontvangen.
 • Case study: Ontvangende organisaties moeten bereid en in staat zijn om informatie aan FlixBus te verstrekken met het oog op het maken van een casestudy of getuigenis.
 • Productdistributie: 
  • Vouchers worden alleen gedistribueerd naar in aanmerking komende organisaties, niet naar individuen.
  • Vouchers zijn alleen bedoeld voor gebruik door werknemers, vrijwilligers en begunstigden van de non-profitorganisatie.
  • Ontvangende organisaties mogen geen vouchers overdragen of doorverkopen.