20.09.2019

Online giften voortaan fiscaal aftrekbaar

tim-marshall-cAtzHUz7Z8g-unsplash_small.jpg

Elke fondsenwerver weet dat als hij bij veertigers of jonger nieuwe donateurs wil aanspreken, online giften kunnen ontvangen een 'must' is geworden. Enkel de oudere generatie donateurs of soms nog bij bestendige opdrachten zal een gift nog 'manueel' op het rekeningnummer van de vereniging ingevoerd worden. 

Het heeft lang op zich laten wachten, maar de overheid kon niet langer ontkennen dat digitale fondsenwerving aan belang wint. De onduidelijkheid over het al dan niet mogen uitschrijven van fiskale attesten voor giften die online toekwamen is eindelijk verhelderd. Zeker voor de organisaties die het proces van de fiskale aftrekbaarheid bij het FOD Financîën doorlopen hebben, juichen de nieuwste wijziging in de wet  toe. Niet alle organisaties kunnen zich een eigen fondsenwervingsplatform of betaalmodule op hun site veroorloven. Zeker voor hen is deze verduidelijking een zegen.

Zo staat te lezen op de site van het Ministerie (FOD Financiën) met de link naar de desbetreffende teksten dat de "giften ontvangen via de tussenkomst van een online betaalplatform in aanmerking kunnen komen als de voorwaarden opgenomen in de circulaire(externe link) (AAFisc nr. 42/2014 van 16.10.2014) en addendum(externe link) (2019/C/83 van 04.09.2019) strikt worden nageleefd."

 

Er zijn toch nog giften die niet in aanmerking komen ondanks dat ze online werden opgehaald:

- Giften met een tegenwaarde, denk aan de klassieke crowdfunding waarbij iets in 'retour' wordt aangeboden

- Giften die worden doorgestort naar een andere instelling

- Geldinzamelingen waar de individuele donateur niet kan geïdentificeerd worden

(meer info op de site van het Ministerie)

AttachmentSize
Circulaire-2019-C-83-over-giften-via-online-betaalplatformen.pdf167.49 KB